Newsletter

Op de hoogte blijven van de nieuwste methodes? Registreer vandaag!

Heeft u een vraag?

Stuur ons uw vragen en opmerkingen of bel ons via:

Phone nrNeem contact op »

Laatste projecten

 • Zij-Airbag »

  Failure Mode Avoidance op zij-airbag toegepast

  Innovensys helpt Autoliv in Zweden de Failure Mode Avoidance methode toe te passen op zij-airbags gedurende de ontwikkelingsfase.
  Lees verder »

 • Gordijn-Airbag »

  Failure Mode Avoidance op gordijn-airbag toegepast

  Innovensys ondersteunt Autoliv in Zweden met de toepassing van Failure Mode Avoidance op nieuw ontwikkelde Inflatable Curtains voor personenauto’s.
  Lees verder »

 • MFP Laser Engine »

  Design for Six Sigma op MFP Laser Engine toegepast

  Innovensys ondersteunt Sagem Communications met het toepassen van DfSS op het papiertransportsysteem voor een nieuw ontwikkelde multifunctionele printer.
  Lees verder »

Lean Six Sigma

Typische Situaties

Is uw huidige methode om problemen op te lossen eigenlijk gebaseerd op trail & error? Worden er geen eenduidige oorzaken geïdentificeerd, en dientengevolge worden problemen niet opgelost maar treden telkens weer op?

Zijn uw huidige kwaliteitsinitiativen voor procesverbete-ring langzaam, bureaucratisch en niet in staat om snelle, concrete en duurzame resultaten te realiseren?

Wilt u uw organisatie naar het volgende prestatieniveau brengen en kwaliteit in ieder aspect van de bedrijfscultuur integreren?

Onze Oplossing

Lean Six Sigma is een continue verbeteringsmethode die oorsponkelijk ontwikkeld is om productieprocessen te verbeteren, maar inmiddels ook toegepast wordt op andere bedrijfsprocessen. Lean Six Sigma concentreert zich op de systematische toepassing van statistische methoden en kwaliteitsmethoden om variatie en defecten te reduceren in bestaande processen. Het zorgt ervoor dat beslissingen worden genomen op basis van statistisch goed onderbouwde gegevens, in plaats van aannames en vermoedens. Lean Manufacturing tools zijn geïntegreerd om verspilling in het proces te identificeren en minimaliseren, met als doel de doorlooptijd van producten te optimaliseren.

Lean Six Sigma is een gestructureerde en gedisciplineerde aanpak om kritische problemen vanuit een zakelijk perspectief op te lossen, die u niet heeft kunnen oplossen met andere methoden. Het verschilt van andere kwaliteitsinitiatieven, zoals Total Quality Management (TQM) en de Nulfouten-methode, omdat het niet alleen datagedreven en op feiten gebaseerd is, maar ook resultaatgericht: het levert relatief snel meetbare resultaten onder de streep, die gekoppeld zijn aan de bedrijfsstrategie en de eisen van de klant. Lean Six Sigma heeft de volgende hoofddoelstellingen:

Onze Methode

Op basis van onze praktische ervaringen in Lean en Six Sigma deployment heeft Innovensys een curriculum voor Lean Six Sigma training (DMAIC) ontwikkeld, die aangepast kan worden om productie- en ontwikkelingsprocessen, transactionele en administratieve processen te verbeteren. Het omvat onder meer de volgende tools:

 • SIPOC-schema,
 • Procesmap,
 • Oorzaak-en-gevolg matrix (C&E matrix),
 • Proces FMEA,
 • Fundamentele statistiek,
 • Meetsysteemanalyse (MSA),
 • Procescapaciteit (Cp, Cpk, Pp,Ppk),
 • Centrale limietstelling (CLS),
 • Vertrouwensintervallen,
 • Hypothese tests,
 • Variantie-analyse (ANoVA),
 • Datatransformatie,
 • Enkelvoudige & multipele regressie,
 • Statistisch proefopzetten (DoE),
 • Respons oppervlak model (RSM),
 • Multipele respons optimisatie (MRO),
 • Strategieën voor kwaliteitscontrole,
 • Statistische procesbeheersing (SPC),
 • Waardestroomanalyse (VSM),
 • Productfamilies,
 • Productstroomanalyse,
 • Activiteitsanalyse,
 • Set-up reductie,
 • Werkcel implementatie,
 • 5S & visueel ingerichte werkplek,
 • Standaardwerkwijzen.