Design for Six Sigma

Typische Situaties

Windturbine breekt tijdens een piekbelasting van storm Kyrill

Ondervindt u vaak hinder van late en dus kostbare veranderingen aan het productontwerp tijdens het ontwikkelingsproces?

Bemerkt u soms dat een nieuw product, dat u op de markt geintroduceerd heeft, niet voldoet aan de wensen van de klant?

Wilt u de huidige fire-fighting cultuur in uw firma veranderen in een problem prevention cultuur?

Onze Oplossing

Design for Six Sigma (DfSS) is een methode om nieuwe producten, processen en diensten gestructureerd te ontwikke-len en wel in één keer foutvrij. De sterke focus op klanttevredenheid en productkwaliteit zorgt ervoor dat producten, die op de markt geïntroduceerd worden, erg goed ontvangen worden. DfSS versterkt de systems engineering / systems design benadering en helpt functioneel gedrag van producten volledig te begrijpen en te optimaliseren met behulp van wiskundige transfer-functies. In tegenstelling tot de traditioneel toegepaste deterministische analyse met safety-factors, gebruikt Design for Six Sigma een stochastische benadering om producten robuust te maken tegen "real-world" condities. Met een specifieke roadmap, die ontwikkelingsteams helpt de relevante tools in de juiste fase toe te passen, zorgt Design for Six Sigma ervoor dat de juiste kritische vragen gesteld worden en op data gebaseerde beslissingen genomen worden. Dit om:

Onze Methode

Sinds het begin staat Innovensys in de voorste gelederen wat betreft thought leadership in Design for Six Sigma. Onze concurrenten op dit gebied werken nog steeds met een setje los van elkaar hangende en tijdrovende tools. Onze experts voor productontwikkeling echter, hebben zich grondig verdiept in de methodiek van Design for Six Sigma om de onder-linge verbindingen tussen de verschillende tools precies te definiëren. Op grond van deze fundamentele kennis heeft Innovensys een uniek DfSS trainingscurriculum ontwikkeld dat efficiënt en effectief toe te passen is.

Innovensys traint en implementeert een gestructureerde set met logisch verbonden tools en heeft de pragmatische Failure Mode Avoidance methode geïntegreerd in Design for Six Sigma:

 • VOC & vragenlijst ontwerpen,
 • Kano model & vragenlijst, 
 • Quality Function Deployment (QFD), 
 • Project & Design Scorecard,
 • Introductie in TRIZ & SIT,
 • Morphologische analyse, 
 • Pugh's conceptselectie, 
 • Axiomatisch ontwerpen, 
 • Systeemgrens diagram, 
 • Functie definitie, 
 • Part-to-function matrix, 
 • Functiegeoriënteerde design FMEA,
 • Waardeanalyse (VA/VE), 
 • Parameter diagram, 
 • System interface lijst,
 • Design VMEA,
 • Verbeterde robuustheidschecklist,
 • Intelligente verificatieplanning,
 • Matrix voor robuustheidsdemonstratie,
 • Taguchi robuust ontwerpen,
 • Klassiek robuust ontwerpen, 
 • Statistisch proefopzetten, 
 • Statistische toleranties,
 • Verificatie & validatie.