Methodiek voor eisen gedreven specificatie van toleranties voor hoektandwielen

Methodiek voor eisen gedreven specificatie van toleranties voor hoektandwielen

Author: Stephan Watrin, Hansgeorg Binz, Bert van de Lindeloof
ISBN: 2212-8271
Publisher: Elsevier

Deze publicatie beschrijft een methodiek om het gedrag van hoektandwielen in bedrijfstoestanden te onderzoeken onder beschouwing van productieafwijkingen. Deze aanpak helpt een konstrukteur, in een vroeg ontwikkelingsstadium, de functionele verbanden tussen individuele systeemparameters beter te begrijpen. Met als resultaat dat toleranties voor de vertanding en onderdelen gespecificeerd kunnen worden, die gedreven zijn door eisen. Deze geoptimaliseerde specificatiegrenzen zullen het geluidsniveau van de hoektandwielen in bedrijfstoestand reduceren. Een voorbeeld van een achterasaandrijving wordt als basis gebruikt om de methodiek te evalueren.

Steekwoorden:
Tolerantie specificatie, eisen gedreven toleranties, sensitiviteitsanalyse, hoektandwielen

Referentie:
Watrin, S.; Binz, H.; van de Lindeloof, B.: Methodology for requirement-driven tolerance specification
of bevel gears. Conference on Computer Aided Tolerancing (CIRP-CAT), Huddersfield, 2012

Order this book »
« Publicaties